Mecenaat

Om de continuïteit van de projecten ter bevordering van de Nederlandse cultuur in Frankrijk te waarborgen geniet de ACN de steun van de donateurs.

Giften aan de Vrienden van de Nederlandse cultuur vallen onder de belastingwet in Frankrijk, m.n. onder de wet van 1 juli 1901, en komen dan ook in aanmerking voor belastingaftrek. Voor iedere gift kan een fiscale kwitantie uitgeschreven die u, op verzoek, door de penningmeester van de ACN toegestuurd wordt. Een particulier kan 66% van het gedoneerde bedrag opvoeren als aftrekpost, tot maximaal 20% van het belastbaar inkomen.