Welkom

De SAIN (Société des Amis de l’Institut Néerlandais Vereniging van vrienden van het Institut Néerlandais)) heeft jarenlang het reilen en zeilen van het Nederlands Instituut en diens uitstraling op het culturele leven in Frankrijk gevolgd en ondersteund. Na de sluiting van het Nederlands Instituut in Parijs in 2013, heeft de ACN (Amis de la culture néerlandaise Vrienden van de Nederlandse cultuur) besloten het werk van de SAIN voort te zetten.

Het doel van de ACN is de initiatieven ten gunste van de Nederlandse cultuur in Frankrijk te ondersteunen en te bevorderen. Dankzij de bijdragen en giften van haar leden kan de ACN projecten van Nederlandse kunstenaars ondersteunen. Een van de middelen die de ACN hiertoe inzet is de prijs “De Gouden Tulp”.