Lidmaatschap

Iedereen die wil bijdragen aan  de verspreiding van de Nederlandse cultuur in Frankrijk kan lid worden van de ACN.

De leden betalen hun contributie aan het begin van elk kalenderjaar, nemen deel aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering betreffende de activiteiten van de ACN en besluiten over de toekenning van “De Gouden Tulp”-prijs.

Door het jaar heen worden verschillende activiteiten gepland voor de leden van de ACN. Zij hebben ook recht op enkele voordelen: gratis toegang of gereduceerd tarief voor evenementen die ondersteund worden door de ACN.

De jaarlijkse contributie is vastgesteld als volgt:

€ 15 –1Jongeren (<26 jaar)

€ 25 – Vrienden

€ 40 – Twee Vrienden (2 vrienden die op hetzelfde adres wonen)

€ 60 – Goede Vriend

€ 250 – Heel Goede Vriend

U kunt het (Franse) inschrijfformulier hier downloaden.

De steun aan de ACN kan ook in de vorm van een gift geschieden (mecenaat)